วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021

ข่าวส่วนกลาง

ข่าวภูมิภาค

จับชายบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 6 ไร่ พร้อมยึดซากเกล็ดลิ่นพันธุ์มลายู อีกจำนวน 10 เกล็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม...

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวอุทยานแห่งชาติ

ข่าวป้องกันปราบปราม

บทความพิเศษ

‘บางกลอย’ คุณภาพชีวิต กับ ธรรมชาติที่สมดุล เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ชาวบ้านบางกลอย (บน) ได้เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจากบริเวณใจแผ่นดิน ใกล้แนวชายแดนไทย-เมียนมา ลงมาอยู่อาศัยที่บริเวณบ้านโป่งลึก-บางกลอย (ล่าง) ที่อยู่ในบริเวณใกล้กับบ้านโป่งลึก และมีกลุ่มชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มาก่อนแล้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพตามสมควร สำหรับชาวบ้านทุกวัย หลายหน่วยงานได้บูรณาการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย อย่างต่อเนื่อง...

ชาวบางกลอยอยู่กับป่าแบบพอเพียง ฟื้นคืนสภาพ “ใจแผ่นดิน” ให้สมบูรณ์ตามธรรมชาติ

พื้นที่บริเวณ “ใจแผ่นดิน” อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใกล้บริเวณเขตชายแดนไทย - เมียนมา เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมาตั้งแต่อดีต ต่อมา พ.ศ. 2539 พื้นที่บริเวณ “ใจแผ่นดิน” เกิดปัญหาชายแดนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ มีการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนพบว่ามีกลุ่มคนเข้าไปตั้งเพิงพักใกล้ฐานปฏิบัติการใจแผ่นดิน บริเวณบางกลอยบนและห้วยสามแพร่ง...

บางกลอยวันนี้ กับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีที่ดินทำกิน มีสวัสดิการพื้นฐาน

นับตั้งแต่ชาวบ้านบางกลอย (บน) จำนวน 57 ราย ได้อพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจากบริเวณใจแผ่นดิน ใกล้แนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ลงมาอยู่อาศัยที่บริเวณบ้านโป่งลึก-บางกลอย (ล่าง) เมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ...

ข่าวสื่อมวลชน

ข่าวสัตว์ป่า

ข่าวกู้ภัยอุทยานฯ