วันอังคาร, มกราคม 18, 2022

ข่าวงานวิจัย

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ ม.มหิดล ค้นพบ ‘ชมพูราชสิริน’ พืชชนิดใหม่ของโลก

นักพฤกษศาสตร์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นายคุณานนต์ ดาวนุไร และ...