• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปกท.ทส. พร้อม รรท.ออส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือน สปป.ลาว พร้อมส่งมอบสวนรุกขชาติมิตรภาพ ฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ลาว

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 – 13.00 น. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อทช.รรท.ออส.) ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. และ อทช.รรท.ออส. ได้เข้าร่วมการหารือเต็มคณะระหว่างนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว จากนั้นได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบสวนรุกขชาติมิตรภาพเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย – สปป.ลาว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายไทย ในการส่งมอบ และนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว ในการรับมอบ ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
สำหรับโครงการสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว จัดสร้างขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว ตามกรอบการดำเนินงานความร่วมมือไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 ที่ไทยและ สปป.ลาว เห็นชอบร่วมกันเมื่อปี 2560 เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติแบบยั่งยืนของ สปป.ลาว และสร้างความร่วมมือของนักพฤกษศาสตร์การศึกษาด้านพันธุ์ไม้ของ 2 ประเทศ โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานฝ่ายไทย และท่านวิระพล นวนแสงสี รองหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าตรวจความเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบสวนรุกขชาติฯ
ขณะที่ฝั่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่บ้านหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 60 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำธรรมชาติ ประมาณ 40 ไร่ มีการปลูกพันธุ์ไม้หลายชนิด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ได้รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติแบบยั่งยืนสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งผลสำเร็จนี้จะนำไปสู่การสานต่อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และประชาชน ทั้ง 2 ประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ ปกท.ทส. และคณะผู้แทนไทยได้ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป. ลาว ณ ทำเนียบประธานประเทศ สปป. ลาว และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คําสะหวาด) ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว โดยการเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสานต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด รวมทั้งเน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ต่อไป.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด