• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดี อส. ร่วมพิธีเปิดท่าเรือปากเมง ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดท่าเรือปากเมง “เปิดประเทศ เปิดท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน” โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมในพิธี ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

ท่าเรือปากเมง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2536 ถูกใช้งานมานานเกือบ 30 ปี มีสภาพทรุดโทรมและแออัดอย่างมาก ขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จังหวัดตรัง ได้ของบประมาณจากกรมเจ้าท่า ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากเมง เพื่อให้ท่าเรือมีความปลอดภัย คงทนแข็งแรง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ปริมาณมากขึ้นได้ เพื่อการท่องเที่ยวและคมนาคมทางน้ำที่สำคัญกับทางจังหวัดตรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ตาม ท่าเรือปากเมง ยังเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางการเดินเรือไปยังเกาะต่างๆ ของทะเลฝังอันดามัน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ทั้งเกาะมุก เกาะรอกน้อย – รอกใหญ่ เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง ท่าเรือปากเมงยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ได้ด้วย ทั้งนี้เป็นการรองรับการเชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่เครื่องบิน ต่อรถ และลงเรือ ไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรืออันดามัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ร่นระยะเวลาการเดินทาง ส่งผลดีต่อภาพเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด