• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายกฯ ประยุทธ์ ลงพื้นที่ อช.หาดนพรัตน์ฯ เปิดแหล่งท่องเที่ยวกระบี่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรุ่งนภา พัฒนาวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามความก้าวหน้าพร้อมหารือผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน พร้อมปลูกต้นจิกทะเล ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะ พีพี จังหวัดกระบี่

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การรักษาความมีเสถียรภาพของประเทศ การพัฒนาประเทศต้องค่อยๆ เป็นไป รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากสภาวะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ภาคการท่องเที่ยวประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการว่างงานในกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นการมีส่วนร่วมที่จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดรายได้ จึงนำร่องการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคน จะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และปลอดภัยในด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย (SHA PLUS : AMAZING THAILAND SAFETY HEALTH AND ADMINISTRATION) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด