• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ “ข้าราชการ” จำนวน 14 สายงาน 86 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

>>> Download รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ <<<

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด