• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครสอบ ‘พนักงานราชการ’ ปี 66 จำนวน 120 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 25 สายงาน 120 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
(7) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(8) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
(9) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(10) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
(12) พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(13) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 66 อัตรา
(14) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(15) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(16) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
(17) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 4 อัตรา
(18) นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา
(19) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(20) นิติกร จำนวน 1 อัตรา
(21) ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(22) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
(23) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
(24) สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
(25) สัตวแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร..คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด