• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัครสอบ ‘พนักงานราชการ’ ประจำปี 2567 จำนวน 20 สายงาน 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 129 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
(7) ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(8) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
(9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(10) นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
(12) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(13) พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(14) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(15) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
(16) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
(17) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 52 อัตรา
(18) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(19) นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(20) สัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร..คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด