• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เริ่มแล้ว !! มหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 2 – 3 ธันวาคม นี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมงานมหกรรม ทส. พบประชาชน “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชน เข้าร่วม ณ หน่วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม “มหกรรม ทส. พบประชาชน” กำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจากแต่ละหน่วยงาน คลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของวงดนตรีจากอุทยานแห่งชาติ ศิลปินท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด