• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. สัญจร ครั้งที่ 3 ยกทีมพบปะ รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน งาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” จ.นครปฐม

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีดรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมพิธี เปิดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 3 จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงาน ทส. เข้าร่วม พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง พิทักษ์ทรัพยากรยิ่งชีพแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

รมว.ทส. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดนครปฐม นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG โมเดล หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายของประเทศอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีอากาศที่ดี มีน้ำกิน น้ำใช้ มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้น ล้วนมาจากความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ถูกต้องจากพี่น้องประชาชน โดยมหกรรม ทส. พบประชาชน ยังจะมีการสัญจรไปพบปะพี่น้องประชาชน อีก 1 ครั้ง ที่จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกภาคอย่างทั่วถึง

สำหรับงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 โดยภายในงานมีหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมออกร้านให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่การดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหา และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “แนะนำแหล่งท่องเที่ยว..คลินิกสัตว์ป่า” และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี แจกกล้าไม้ฟรี 2,000 กล้า แจกไอศครีม กิจกรรมคลินิกสัตว์ป่า บริการจดทะเบียนสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมถึงการทดลองปืนยิงยาสลบสัตว์ป่าอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด