• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับมอบข้าวสาร จากมูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนสวัสดิการให้ผู้พิทักษ์ป่า

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ร่วมรับมอบข้าวสาร จำนวน 10,000 กิโลกรัม มูลค่า 318,000 บาท จากมูลนิธิชัยอนันต์ โดยมี นางสาวอักษราภัค องค์เอี่ยม เลขานุการมูลนิธิชัยอนันต์ เป็นผู้มอบข้าวสาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการคุ้มครองปกป้องผืนป่า ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศประมาณ 73 ล้านไร่ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ มีกำลังพลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นราย ซึ่งการมอบข้าวสารหอมมะลิในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เป็นหัวใจที่ร้อยเรียงด้วยความห่วงใยที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านได้ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป และขอขอบคุณมูลนิธิชัยอนันต์ที่ได้ส่งมอบข้าวสารให้ในครั้งนี้

ด้าน เลขานุการมูลนิธิชัยอนันต์ กล่าวว่า มูลนิธิชัยอนันต์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มคนองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่เพื่อสังคมยั่งยืน โดยในครั้งนี้ได้สนับสนุนข้าวสาร เพื่อเป็นสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่อุดหนุนมาจากเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งไม่มีการขัดสี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าอย่างเต็มที่อีกด้วย

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด