วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

หน้าแรกข่าวผู้บริหารข่าวอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ข่าวอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

กรมอุทยานฯ บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และ นางกรภัทร ดำรงค์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...

อธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจศูนย์ปฏิบัติการฯทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต เตรียมเปิด Phuket Sandbox

0
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมตามแผนการเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว (Phuket Sandbox) โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่...

รมว.ทส. ตรวจความพร้อมอุทยานฯสิรินาถ รับคณะนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิด Phuket Sandbox

0
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และนายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

กรมอุทยานฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

0
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย รองอธิบดีฯ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางกรภัทร ดำรงค์ไทย เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก

0
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายบรรพต มาลีหวล หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ลงพื้นที่เพื่อตรวจการดูแลสัตว์ป่า ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี...

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ​แก้ไขปัญ​หาบางกลอย ครั้งที่ 3/2564

0
วันที่ 15 มิถุนายน​ 2564 เวลา 09.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ นายฤทธิชัย พูลพนัง...

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามโครงการฯพระราชดำริ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม

0
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา...

กรมอุทยาน ฯ ​ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

0
วันที่ 2 มิถุนายน​ 2564 เวลา 07.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามโครงการฯพระราชดำริ โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู

0
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...