• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ ผุดไอเดียโชว์นวัตกรรม ‘ถังขยะ’ จากวัสดุเหลือใช้ป้องกันสัตว์ป่าคุ้ยเขี่ย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย นายสันติภาพ ภูมิวรพงษ์ เป็นผู้พัฒนาออกแบบใช้วัสดุก่อสร้างจากสิ่งของวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วทำเป็นที่ใส่ขยะซึ่งได้ออกแบบสร้างขึ้นใหม่มีโจทย์ที่ยากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่โซนบริการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ ได้แก่ ช้าง กวาง เม่น ชะมด ฯลฯ ที่ชอบคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร ดังนั้น จึงต้องออกแบบสร้างถังครอบขยะที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันสัตว์ป่าเหล่านี้ จึงได้ออกแบบสร้างเป็นปูนปั้นลายไม้ ที่มีความสวยงามเหมาะสมแก่การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ป่ามาคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร หรือทำลายถังขยะ

นายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า การออกแบบสร้างถังขยะในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติในสังกัดทุกแห่ง ออกแบบพัฒนาถังขยะ ที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว เหมาะแก่การใช้งาน ใช้วัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่รูปแบบต้องมีความเหมาะสม กลมกลืน สวยงาม เข้ากับรูปแบบอาคาร และภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติ ออกแบบเป็นถังขยะแยกประเภท อย่างน้อย 3 ชุด ชุดละ 3 ถัง และการใช้งานต้องมีความสะดวกในการจัดเก็บ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้แก่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังได้ปรับปรุงพัฒนาห้องแสดงนิทรรศการ ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้มีความสวยงาม มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น -เขาใหญ่ โดยห้องจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว จะสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งจะกลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งบนเขาใหญ่ อีกทั้งยังสามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด