• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 พฤศจิกายน อุทยานฯเขาใหญ่ เปิดพักแรมลานกางเต็นท์ลำตะคอง จำกัดเฉพาะ นนท.ฉีดวัคซีนแล้ว

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะเปิดให้บริการพักแรมบริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าพักแรมต้องได้รับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำหนด ได้แก่ ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ ฉีดวัคซีนแบบผสม Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2 หรือ วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พร้อมทั้งมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) หรือ วิธี RT – PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) โดยต้องเป็นผลการตรวจจากสถานพยาบาล (เท่านั้น) โดยให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงทะเบียนเข้าท่องที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพลิเคชั่น QueQ ซึ่งจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง จำนวน 580 คน/วัน  โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด