• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่ยม ผ่านมาตรฐาน SHA สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 15 ต.ค. นี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแม่ยมได้รับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ในด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคารการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเตรียมเปิดอุทยานฯ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

ภายใต้มาตรการที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนในแต่ละวัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมไปถึงการสแกนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติ  ใช้ Application QueQ หรือไทยชนะ หรือหมอชนะ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของจังหวัดแพร่ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมอย่างเคร่งครัด

อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 51 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น ซึ่งมีขนาดสูงใหญ่งดงามมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนป่าไม้สักของภาคเหนือได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งไม้ที่มีค่าต่างๆ จำนวนมาก และทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 284,218.75 ไร่ หรือ 454. 75 ตารางกิโลที่เมตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือแก่งเสือเต้น เกาะแก่งธรรมชาติในลำน้ำยมและจุดชมวิวผาอิงหมอกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร ที่สามารถสัมผัสหมอกในตอนเช้าและชมทิวทัศน์ของดงสักทองที่ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย

สำหรับโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย

SHA เปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด