• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ ติวเข้มระบบ SMART Patrol เพิ่มชุดลาดตระเวนให้ครอบคลุมมากขึ้น

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้กำหนดแผนการเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนป่าตามระบบ SMART Patrol ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ และลานกางเต็นท์ลำตะคอง ให้เป็นสายตรวจส่วนกลาง สำหรับลาดตระเวนป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากเดิม 4 ชุดปฏิบัติการ เพิ่มเป็น 5 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งแต่เดิมเจ้าหน้าที่ของลานกางเต็นท์ ทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติภารกิจเฉพาะการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์เท่านั้น โดยในปัจจุบันพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ได้มีการปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 หัวหน้าอุทยานฯจึงได้มีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังในส่วนนี้มาฝึกการใช้อาวุธปืน การใช้ GPS การจด datasheet ตามระบบ SMART Patrol ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนป่า ได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถลาดตระเวนคลอบคลุมพื้นที่ป่าได้แล้วกว่า 81.6 % ซึ่งเป็นการลาดตระเวนป่าได้มากที่สุด นับตั้งแต่มีการนำระบบ SMART Patrol เข้ามาใช้ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด