• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ คุมเข้มลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่า เน้นย้ำป้องกันโรคลัมปี สกิน

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีเปอร์เซ็นต์การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่กว่า 76.8 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่ราว 1.35 ล้านไร่ พร้อมกำชับมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดในเขตอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในสัตว์ป่า อย่างเข้มงวด

โดยมาตรการเฝ้าระวังดูแลรักษาพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้มีข้อสั่งการให้หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้ง 24 หน่วย สายตรวจส่วนกลางทั้ง 4 ชุด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการออกตรวจลาดตระเวนป่า ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่ป่ามากขึ้น ครอบคลุมป่าเขาใหญ่ไปแล้ว 78.6 เปอร์เซ็นต์ จากพื้นที่ป่าราว 1.35 ล้านไร่ มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ จำนวน 5 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลางเป็นไม้กฤษณา กว่า 60 กิโลกรัม ไม้พะยูง 2 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ในการกระทำผิด อีกหลายรายการ

นายอดิศักดิ์ฯ กล่าวว่า “ภายหลังจากได้มีแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนไปยังพื้นที่ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึง กำหนดให้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมบริเวณที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ทำให้สามารถตรวจพบปัจจัยคุกคาม เป็นการปราบปรามและป้องปรามไปในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้มอบนโยบายในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พร้อมทั้งได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดูแลเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายได้อย่างดียิ่ง” พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการนำเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้องดักถ่ายภาพ หรือ Camera Trap ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ในการสืบหาติดตามตัวผู้กระทำผิด ให้ปรากฏหลักฐานจนสามารถสืบหาผู้กระทำผิดรายใหญ่ นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ป่า โดยเฉพาะกระทิง และสัตว์ในตระกูลกวาง ซึ่งอาจได้รับเชื้อมาจากฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ฯทุกหน่วย ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับปศุสัตว์อำเภอ ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน โดยการนำข้อมูลของโค กระบือ ที่อยู่ติดกับแนวเขตอุทยานฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ดำเนินการสำรวจไว้ เพื่อทำการฉีดวัคซีนในฟาร์มปศุสัตว์ของเกษตรกร พร้อมทำการฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงพาหะ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้วกว่า 70% โดยจะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด