• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘เต่ากระ’ อช.อ่าวสยาม ฟักตัวเพิ่มอีก 246 ตัว พบแม่เต่าวางไข่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก นายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม กรณีพบการฟักตัวของลูกเต่ากระ โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม พบการฟักตัวของลูกเต่ากระ จำนวน 2 รัง หลังจากได้รับคำสั่งให้ลาดตระเวนการขึ้นวางไข่ของเต่ากระในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และเฝ้าติดตามการฟักไข่ของเต่ากระอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นั้น

โดย รังที่ 1 พบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 แม่ศรีจันทร์ ขึ้นวางไข่ทั้งหมด 148 ฟอง เป็นรังที่ 1 จำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 145 ตัว ไข่ลม 3 ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัว 60 วัน อัตราการรอดตาย 98 % ของแม่ศรีจันทร์ นับเป็นรังที่ 5 ของการฟักออกมาเป็นตัว รังที่ 2 พบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2564 จำนวนไข่ทั้งหมด 108 ฟอง (ไม่ทราบแม่)จำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 101 ตัว ไข่ลม 7 ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัว 60 วัน อัตราการรอดตาย 94 % นับเป็นรังที่ 6 ของการฟักออกมาเป็นตัว รวมจำนวน 2 รัง ทั้งหมด 246 ตัว ซึ่ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเล สยาม ได้นำไปอนุบาลไว้ก่อนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

นอกจากนี้เวลาประมาณ 09.15 น. เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระ แต่ไม่พบตัวแม่เต่ากระ ขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุมรังไข่ ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยจากสัตว์ที่จะเข้ามากินไข่เต่าและน้ำทะเลที่อาจท่วมถึงในช่วงเวลาน้ำทะเลขึ้นสูง โดยนับเป็นรังที่ 19 มีจำนวนไข่สมบูรณ์ทั้งหมด 134 ฟอง ขนาดหลุมวางไข่ ความกว้าง 23 เซนติเมตร ความลึก 42 เซนติเมตร ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด