• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.๑๑ (พิษณุโลก) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง ผู้แทนนายกเทศบาลตำบลบ้านแยง สารวัตรกำนันตำบลบ้านแยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา รวมทั้งเพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้ ได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นประกอบด้วย รวงผึ้ง แดง พะยูง ยางนา ตะเคียน และพันจำ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น และจะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้เจริญเติบโตงอกงาม เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวที่จะรักษาสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และช่วยฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าในบริเวณเขตพื้นที่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด