• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯศรีลานนา นำจิตอาสาปลูกไม้ป่า 600 กล้า ฟื้นฟูสภาพพื้นที่เจรจาขอคืนจากราษฎร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมด้วย หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริบ้านขุนปั๋ง หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.4 (เชียงดาว) บูรณาการภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อ.เชียงดาว นำโดย นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายพิชิตปรีชากร สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจิตอาสา บ้านป่าตึงงาม บ้านหัวโท บ้านใหม่สามัคคี บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว และบ้านหนองผา ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รวมประมาณ 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ณ ป่าบ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับการเจรจาขอคืนจากราษฎร จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ปลูกไม้ป่า รวมจำนวน 600 กล้า ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พะยูง เสี้ยว มะค่าโมง และมะขามป้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และ CMU Model มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้ราษฎรนำไปปลูกเสริมในพื้นที่ทำกินที่ได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้แก่ บ้านป่าตึงงาม จำนวน 401 ไร่ บ้านหัวโท จำนวน 2.75 ไร่ บ้านใหม่สามัคคี จำนวน 12.27 ไร่ และบ้านห้วยลึก จำนวน 8.55 ไร่ รวมประมาณ 424.57 ไร่

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความร่วมมือจากราษฎร ภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด