• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนรุกขชาติ ไทย-ลาว ในฝั่ง สปป.ลาว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสวนรุกขชาติความสัมพันธ์ทางการ ทูตไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย โดยติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินการก่อสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ในพื้นที่โรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ตามบันทึกความเข้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับในพื้นที่

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้รับฟังสรุปการเตรียมการประเด็นที่ต้องหารือกับทาง สปป.ลาว รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนในการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาวให้ดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่วมกันปลูกต้นชิงชันเป็นที่ระลึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด