• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ ‘อรรถพล’ ลงพื้นที่บ้านบางกลอย หาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายประเวศ ศรีสุนทรไท ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมบินตรวจสภาพป่าพร้อมลงพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี
โดย นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำเสนอข้อมูลภาพรวมและการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยเฉพาะบริเวณ บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จากนั้นอธิบดีและคณะฯ ได้บินตรวจสภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โซนป่าชายแดน ไทย-พม่า โดยเฉพาะบริเวณป่าบางกลอยบน และป่าใจแผ่นดิน และลงพื้นที่บ้านบางกลอยโดยมีผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการหาแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยในการนำเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด