• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับมอบถนนสีเขียวสร้างจากขยะพลาสติก โดยกาแฟเขาช่อง ให้อุทยานฯ ภูลังกา

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามรับมอบ-ส่งมอบถนนในโครงการถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง จาก ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ กรรมการผู้จัดการ กาแฟเขาช่อง โดยมี นายทวีป คำแพง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด กล่าว่า กาแฟเขาช่อง ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและพร้อมส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่สามารถลดปัญหาขยะพลาสติกให้กับประเทศ จึงให้การสนับสนุน โครงการ GREEN ROAD ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปขยะพลาสติก ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติก จากทั่วประเทศ ก่อนนำไป UPCYCLING แปรรูปพลาสติกเป็นอิฐบล็อก นำไปสร้างถนนสีเขียวหมายเลข 3 และ ลานกิจกรรม มอบให้อุทยานแห่งชาติภูลังกา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ จ.นครพนม และ จ.บึงกาฬ พื้นที่รวมกว่า 8,302 ตารางเมตร ใช้ขยะพลาสติกในการสร้างกว่า 10,000 ตัน เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราซการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการถนนสีเขียวในแคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” ที่ทางกาแฟเขาช่อง จัดทำชิ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และแนวทางในการนำขยะที่ไม่ใช้แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด โครงการนี้ทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น ใช้สิ่งของต่างๆอย่างรู้คุณค่าทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดของสิ่งนั้นๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง สามารถลดปริมาณขยะได้จริง จากแคมเปญที่ช่วยกระตุ้นปลูกสร้างจิตสำนึกและสร้างถนนสีเขียวที่ใช้ขยะทั่ว โครงการนี้เป็นความสำเร็จอย่างสูงสุดที่ เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน และแน่นอนว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับอีกหลาย ๆ โครงการที่จะเกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศของเราสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด