• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดระเบียบการท่องเที่ยวชม ‘ถ้ำนาคา’ เร่งสำรวจเส้นทางเลี่ยงลดการแออัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรณีการเกิดปัญหานักท่องเที่ยวที่ไปชมถ้ำนาคา ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และตกค้างอยู่บนเขาจำนวนมาก ซึ่ง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งกำชับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนั้น

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

ล่าสุด นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้บูรณาการการทำงานร่วมประชุมถอดบทเรียนดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเบื้องต้นได้สรุปแนวทางมาตรการในการบริหารการท่องเที่ยวถ้ำนาคา ได้มีมติให้ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา ต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น โดยจะมีการตรวจบัตรประชาชนนักท่องเที่ยวทุกคนให้ตรงกับรายชื่อที่จองผ่านแอปพลิเคชั่นคิวคิว โดยควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 500 คน ตามขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการ (Carrying Capacity: CC) พร้อมทั้งได้ให้ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากกว่า 500 คน

กรณีไกด์อาสาท้องถิ่นและร้านค้า ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พ.ศ.2564 โดยให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจะได้รวบรวมส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาคำขอใบอนุญาตต่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นทางเดินขึ้นถ้ำนาคาให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVIC-19) และมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว และไกด์อาสาท้องถิ่น ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน หรือผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ก่อนเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนำชุดตรวจ ATK มาเอง

นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในวันมาฆะบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยได้ระดมกำลังพลจากหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ สถานีควบคุมไฟป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง และโครงการพระราชดำริในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 นาย มาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำชั่วคราวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และสั่งกำชับในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ในการเข้ามาเที่ยวชมถ้ำนาคาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งสำรวจเส้นทางเบี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในการขึ้นชมถ้ำนาคา โดยได้เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด