• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามโครงการฯพระราชดำริ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และถวายรายงานการแก้ไขปัญหาถนนลำลองป่าไม้ที่ศูนย์​การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ระยะทาง 6 กิโลเมตร​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สารสนเทศ กรมอุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด