• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามในประกาศผลการตัดสินโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2565 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการดังกล่าว มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

โดยผลการตัดสินได้แก่ รางวัลเกียรติยศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน ชื่อภาพ More than dream

รางวัลเกียรติยศ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ นายสุชาติ เกื้อทาน ชื่อภาพ ไออุ่นแห่งขุนเขา

รางวัลในระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน ชื่อภาพ More than dream รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายพิสุทธิ์ ไตรติลานันท์ ชื่อภาพ ผจญภัย และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวรา ดาราฉาย ชื่อภาพ สะโอดสะอง ประเภทสัตว์ป่า ภาพนก รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นางเสาวลักษณ์ ขว้างแป้น ชื่อภาพ ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายวิชัย ชัญญาสิริ ชื่อภาพ อวดสีสวย และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวรรณชนก สุวรรณกร ชื่อภาพ สะบัดน้ำ ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์อื่น ๆ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ชื่อภาพ พรางตัว รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ ยักษ์คู่สู้ชีวิต และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวัชระ กาญจนสุต ชื่อภาพ ปลาหมึกคอยาว ประเภทสัตว์ป่า ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายจักรกฤษณ ตรงดี ชื่อภาพ ศึกชิงเจ้ายุทธภพ รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายชูยศ โตยอด ชื่อภาพ รักริมลำน้ำ และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฐสุดา ไตรติลานันท์ ชื่อภาพ ออกไป อย่าล้ำเส้น

ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุชาติ เกื้อทาน ชื่อภาพ ไออุ่นแห่งขุนเขา รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ ชื่อภาพ ผืนป่าลำน้ำปิงในความประทับใจ และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายสัญชัย บัวทรง ชื่อภาพ Unseen ภูเขาหินปูน ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ชื่อภาพ มหัศจรรย์นกฮูก รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายสรรเพชร จินดาทอง ชื่อภาพ มะขามป้อมดิน และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ อริยรัตนหิรัญ ชื่อภาพ เรียงรายสลับสี ประเภทป่าไม้ ภาพต้นไม้มีเรื่องเล่า รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายธานี สุวรรณรัตน์ ชื่อภาพ พญายางนา รางวัลดีเลิศ ได้แก่ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ชื่อภาพ ร่วมศรัทธาชุมชน และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ชื่อภาพ ยามเช้า หัวข้อพิเศษ เนื่องในโอกาส 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : ภาพความรักและความประทับใจผืนป่า…เขาใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเกริกเกียรติ จันทร์น่วม ชื่อภาพ เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ

รางวัลในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายจอมทัพ เจริญลาภนำชัย ชื่อภาพ มื้อพิเศษ รางวัลดีเลิศ ได้แก่ เด็กชายธรรมบุญ อุยยานนวาระ ชื่อภาพ ยามเย็น และรางวัลดีเด่น ได้แก่ เด็กชายกตัญญู วุฒิชัยธนากร ชื่อภาพ แววตา

ประเภทป่าไม้ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายธรรมบุญ อุยยานนวาระ ชื่อภาพ ป่าหลังฝน รางวัลดีเลิศ ได้แก่ เด็กชายจอมทัพ เจริญลากนำชัย ชื่อภาพ เกาะกลางทะเล (หมอก) และรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายทินรัตน์ บุญเอก ชื่อภาพ อาหารสัตว์เล็ก

รางวัลพิเศษ ได้แก่ นายก่อเกียรติ มัดจุปะ ชื่อภาพ มรกตผ้าห่มปก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นภาพถ่ายผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis Hope) สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์คณะกรรมการตัดสินฯ เห็นว่า เป็นภาพถ่ายธรรมชาติอันทรงคุณค่า จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด