• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.วราวุธ ติดตามโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ร่วมกับคณะ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ทส. เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งสำหรับเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน พร้อมพบปะพูดคุยและมอบแกลลอนบรรจุน้ำ โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีประชาชนร้องขอน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น รมว.ทส. จึงได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้า ช่วยแก้ไขปัญหาประปาบาดาลน้ำเค็ม และได้สำรวจความต้องการใช้น้ำ ออกแบบการก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ และระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุม 2 ตำบล (ต.บ้านโนน และ ต.คูคำ) 13 หมู่บ้าน 2,330 ครัวเรือน ประชากรรวม 9,170 คน หลังจากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงโครงการ “มีน้ำ = ไม่จน” เพื่อสานฝัน สร้างอาชีพ อีกทั้งร่วมมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด