• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีฯ ‘รุ่งนภา’ ติดตามการแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการรบกวนจากประชากรลิงแสม มีจำนวนประชากรลิง ในพื้นที่แต่ละอำเภอไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ตัว โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมีจำนวนประชากรประมาณ 3,000 ตัว ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเริ่มกระจายตัวออกนอกพื้นที่อาศัยเดิม สร้างความเดือดร้อน รบกวนประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมประชากรลิง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสมดุลกับสภาพพื้นที่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด