• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MOU) ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ทั้งสิบสี่ฝ่ายที่ได้มาร่วมลงนามในครั้งนี้ ต่างตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกันในการเสริมศักยภาพให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ความพร้อมในการเขียนโครงการเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ ให้เครือข่ายภาคประชาชนของ ทส. เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ยังได้มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน และเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เครือข่ายป่าชุมชน ทั้งยังได้ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หลังจากนั้น ได้ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “ปั่น ปลูกป่า” เพื่อนำจักรยานไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนขัตติยวงษา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางต่อไปยังบริเวณวัดสระแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อติดตามและมอบแนวทางการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสระแก้ว และการพัฒนาเมืองเก่าวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด