• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมหารือ RDW เตรียมจัดประชุมทางเทคนิคอาเซียนฯ ความร่วมมือด้านอนุสัญญาไซเตส

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 Mr. Peter Collier ประธานโครงการ USAID Reducing Demand for Wildlife (RDW) และ Mr. Sulma, Senior Program Coordination Specialist เข้าพบ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และนางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา พร้อมด้วย Ms. Eleanora De Guzman, Team Lead, SBCC/Demand Reduction ของโครงการ RDW ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมทางเทคนิคของอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านอนุสัญญาไซเตสและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า (ASEAN Technical Meeting on Implementation of Regional Plan of Action for CITES and Wildlife Enforcement)  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยทั้งสองฝ่ายได้พิจารณากำหนดช่วงระยะเวลาการจัดประชุมเป็นในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ โดยสังเขป นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องที่จะให้มีหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับข้อเสนอ (Proposal) สำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 19 (CoP) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ ทาง RDW ยังได้แจ้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าและสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปสำหรับกิจกรรมที่โครงการ RDW ได้ดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเฉพาะการรณรงค์เพื่อลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่าต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น กิจกรรม Digital Deterrence Campaign ที่จะเปิดตัว (Launching) ในสัปดาห์หน้า รวมถึงกำหนดการจัดประชุม Counter Wildlife Trafficking Partnership ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 นี้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด