• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ตามข้อสั่งการ พล.ต.อ.พัชรวาท ยังไม่พบการกระทำผิด รณรงค์ร้านค้าประชาชนไม่ซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ตามที่พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้มงวดกรณีการลักลอบค้าสัตว์ป่า ทั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดนและทุกแหล่งค้าในประเทศ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตำรวจ ศุลกากร และทหาร ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการค้าสัตว์ป่าดังกล่าว โดยให้เข้มงวด กวดขัน และรัดกุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาต ครอบครอง ค้า และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ประชาชนรับทราบ
โดยวันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ร่วมกับนายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของ ได้ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย บริเวณตลาดศรีสมรัตน์ (ตลาดนัดจตุจักร) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โดยตรวจพบร้านค้า มีการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ประเภทสัตว์ป่าต่างประเทศ จำนวน 11 ร้าน เช่น เมียแคท ชูก้าไรเดอร์ นกค็อกคาเทล เต่าชูกาต้า แพรี่ด๊อก กิ้งก่า งูบอล นกโนรี นกกรีนชีค นกหงส์หยก นกแก้วตระกูลซัลคอว์นัวร์ นกแก้วตระกูลอเมซอน และนกตระกูลเลิฟเบิด เป็นต้น โดยมีร้านค้าที่พบการจำหน่ายสัตว์ป่าควบคุม ที่ต้องแจ้งการครอบครอง ได้แก่ นกกระตั้วโมลัคคัล จำนวน 1 ร้าน และนกแก้วเทาแอฟริกัน จำนวน 1 ร้าน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าว พบว่ามีหลักฐานการขึ้นทะเบียนแจ้งการครอบครอง จากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการค้า หรือเพาะพันธุ์สัตว์ป่าต่างประเทศ หรือสัตว์ป่าควบคุมที่แจ้งการครอบครองถูกต้อง และตรวจพบร้านค้า จำนวน 1 ร้าน ที่มีการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวนพวกนก ชนิดนกปรอดหัวโขน นกกางเขนดง และนกกะรางคอดำ โดยพบว่ามีการขออนุญาตครอบครองและค้า ที่ได้รับอนุญาตจากส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่พบการนำสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผิดกฎหมายมาวางจำหน่ายตามริมถนนหรือตามร้านค้าแต่อย่างใด ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ 2562 แต่อย่างใด
ทั้งนี้ได้มีมาตรการดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะเข้ามากำกับดูแลตลาดศรีสมรัตน์ ไม่ให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองมาจำหน่าย และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ทั้งร้านค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด ไม่ให้ซื้อหรือขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และการขออนุญาตครอบครอง ค้า และเพาะพันธุ์ สัตว์ป่าที่ถูกต้อง และรับทราบถึงผลกระทบของการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งส่งผลต่อชีวิตสัตว์ป่า ทั้งจำนวนประชากรที่ลดลง การเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ หรือส่งผลต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ เนื่องจากสัตว์ป่าเป็นปัจจัยในการกระจายพันธุ์ของสังคมพืช
พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์เชิญชวนให้ร้านค้าและประชาชนที่สัญจรไปมา เพื่อให้มีความรักต่อสัตว์ป่า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขออนุญาต ครอบครอง ค้า และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากพบเห็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด