• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ.พิษณุโลก ตั้งเป้าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรัชฎา สุริย​กุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​เปิดโครงการ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนัก​อนุรักษ์​และจัดการ​ต้นน้ำ นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)​ นายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

โดย นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกเสริมสภาพป่า ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ปลูกเสริมสภาพพื้นที่ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ และสามารถรองรับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า พัฒนากิจกรรมดูนกได้ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ด้าน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกิยรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นพูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสมดุลทางระบบนิเวศ และถือเป็นเรื่องดีที่ทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ซึ่งทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เน้นย้ำการทำงานที่จะต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งการมาร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ บนเนื้อที่ 10 ไร่ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ ท้องที่บ้านป่าคาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ หว้าป่า ไผ่ซางหม่น มะขามป้อม มะม่วงป่า และตาเสือ จำนวน 2,000 ต้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด