• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดสอบข้อเขียนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วย นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และนายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจความเรียบร้อยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตำแหน่งทั่วไป 16 สายงาน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,865 ราย จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 3,507 ราย ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ซึ่งจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ โดยวิธีการ RT-PCR หรือใช้ชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ราย คณะกรรมการอำนวยการสอบได้จัดเตรียมห้องสอบพิเศษไว้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด