• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามโครงการฯพระราชดำริ โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และถวายรายงานการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด