• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ ทส. ลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชนกับช้างป่า อ.ภูกระดึง จ.เลย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช้างป่าออกมาหากินนอกป่าและพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติกระดึง โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8(ขอนแก่น) นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดอาวุโสอำเภอภูกระดึง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านพองหนีบ ตำบลศีรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

โดยคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. ได้ตรวจพื้นที่แก้ปัญหาคนอยู่กับป่าและช้างป่าได้ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ถึงปัญหาช้างป่าลงมารบกวนเข้าทำลายทรัพย์สิน พืชไร่ พืชสวนของประชาชนที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันของคน ป่า และช้างป่า จากนั้นทีมอนุรักษ์ หน่วยป้องกันรักษาป่า อุปกรณ์การป้องกัน รับฟังและชมการสาธิตการขับไล่ช้างป่า โดยผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูค้อภูกระแต่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง แกนนำอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง เกษตรกรต้นแบบการใช้รังผึ้งป้องกันช้างป่าและปลูกพืชลดแรงดึงดูดช้างป่า อำเภอวังสะพุง คุณครูโรงเรียนบ้านแก่งม่วง อ.ภูเรือ (โครงการเรียนรู้อยู่ร่วมช้างป่าและสร้างแปลงต้นแบบการปลูกพืชลดแรงดึงดูดช้างป่าและเลี้ยงผึ้ง) สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนต้นน้ำพอง เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ อ.ภูกระดึง เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ อ.ภูกระดึง เครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลหลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลหลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และผู้ใหญ่บ้านพองหนีบ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.เลย เพื่อประชุมติดตามการพัฒนานโยบายและแนวทางการอยู่ร่วมระหว่างชุมชนกับข้างป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด