• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ น้ำตกแม่สุรินทร์ มอบกล้าไม้ให้ชาวบ้าน ปลูก​ตามโครงการ ‘สร้างป่า สร้างรายได้’

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เปิดเผย​ว่า เจ้า​หน้าที่​อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ และหัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านห้วยตองก๊อ บ้านห้วยฮี้ และหย่อมบ้านห้วยฮะ ได้ทำการส่งมอบกล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข. ที่เหมาะสมต่อช่วงฤดูกาลปลูก สำหรับนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านห้วยตองก๊อ หมู่ 7 บ้านห้วยฮี้ หมู่ 8 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง และหย่อมบ้านห้วยฮะ หมู่ 10 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลาย โดยดำเนินการไปพร้อมกันทั้งด้านสร้างจิตสำนึกด้วย กระบวนการศึกษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟื้นฟูป่า เป็นผู้รักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมของพื้นที่ให้เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น ตามลำดับชั้นเรือนยอดตั้งแต่ชั้นบน ชั้นรอง ไม้พุ่มและไม้ผิวดิน ทำให้เกิดความหลากหลายของขนาด และพันธุกรรมพืช เกิดความอุดมสมบูรณ์เลียนแบบธรรมชาติ โดยเริ่มเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน และเลย ก่อนขยายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด