• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ติด GPS Collar ช้างภูหลวง ติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่

วันที่ 24 เมษายน 2565 นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (ส่วนกลาง) เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ดำเนินการจับช้างสีดอเพศผู้ อายุประมาณ 35 ปี สูง 2.64 เมตร น้ำหนักประมาณ 3.4 ตัน ในพื้นที่บ้านน้ำทบ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเล เพื่อติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar)

นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ กล่าวว่า สำหรับการเข้าติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ครั้งนี้เป็นการติดอุปกรณ์ติดตามตัวช้างป่าตัวที่ 3 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินงานทั้งสิ้น 5 ตัว เพื่อติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์รบกวนประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการดังกล่าว ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นิเวศวิทยาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมและลักษณะการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล แหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง และขอบเขตการเคลื่อนที่ช้างป่าดังกล่าวสำหรับการอนุรักษ์ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด