• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) ลงพื้นที่ร่วมผู้ตรวจการแผ่นดิน แก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคเกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วยนายพันธ์พงศ์ คงแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา นายมุมีน มาลินี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาโครงการเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ กรณีโครงการการดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน หลังพบปัญหาขาดแคลนด้านระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการท่องเที่ยว กำชับทุกภาคส่วนร่วมมือบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  “หลีเป๊ะโมเดล” เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันในพื้นที่เกาะท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดสตูลครั้งนี้สืบเนื่องจาก เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ศึกษารวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงสภาพปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะโครงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 18 – 19 เมษายน 2565 ณ เกาะหลีเป๊ะ มุ่งเน้นปัญหาขาดแคลนและการบริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนเกาะหลีเป๊ะ และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเด็นหลักได้แก่ 1. ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า ราคาค่าไฟฟ้าสูงกว่าปกติมาก 2. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค เนื่องจากบนเกาะไม่มีแหล่งน้ำจืดทางธรรมชาติ และไม่มีระบบน้ำประปา 3. ปัญหาการสาธารณสุข ที่ยังมีเพียงโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยบนเกาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 4. ปัญหาการบริหารจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ และ 5. การบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ

โดยได้รับความร่วมมือในการชี้แจงและประชุมหารือสรุปสภาพปัญหาในพื้นที่ กับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนจากอำเภอเมืองสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย กำนันตำบลเกาะสาหร่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะสาหร่าย อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ โรงเรียนบ้านอาดัง (ตัวอย่างการบริหารจัดการเรื่องขยะ) หอการค้า ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล และลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดขึ้นสายเคเบิ้ลไฟฟ้าที่มีข้อพิพาท โรงงานกำจัดขยะ โรงงานผลิตไฟฟ้า บริเวณพื้นที่น้ำท่วมและหมู่บ้านชาวประมง โรงพยาบาลฯ และจุดอื่นๆที่สำคัญกับงานตามโครงการฯ โดยภายหลังจากการลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จะนำข้อมูลทั้งหมดไปร่วมประชุมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด