• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ คลองลาน จัดกิจกรรมขยะคืนถิ่นแลกกล้าพันธุ์ไม้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน​ 2565 นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้า​อุทยานแห่งชาติคลองลาน เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่​อุทยาน​แห่งชาติ​คลองลาน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติคลองลานทั้ง 3 แหล่ง

โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ด้วยเครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกและให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยวแบบ New Normal และมาตรฐาน DMHTTA ในแหล่งท่องเที่ยว

นอกจาก​นั้นได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดนำโฟมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอร์ฮอล์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และรับฝากสัตว์​เลี้ยงกรณีนักท่องเที่ยว​นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตอุทยาน​แห่งชาติ​และได้ดำเนินการ​ตามโครงการขยะคืนถิ่นแลกกล้าพันธุ์ไม้ โดยการให้นำขยะที่นักท่องเที่ยว​นำเข้ามาและหลังการใช้ประโยชน์​และให้นำออกไปจากพื้นที่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด