• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฯ ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด