• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จ.เพชรบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ ณ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตามแนวพระราชดำริ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ) บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากสำนักพระราชวัง ได้มอบเรือนที่ประทับโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยได้กำหนดเป็น “ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เพื่อจัดนิทรรศการถาวรในการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำนิทรรศการถาวรจนแล้วเสร็จ

ประกอบไปด้วยนิทรรศการ 9 ส่วน ได้แก่ 1. ห้องภาพยนตร์พาโนรามา 2. ห้องน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. ห้องแสง สี เสียง “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” 4. ภาพพิมพ์แคนวาสประดับบันไดทางขึ้น “งานสนองพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” และภาพพิมพ์แคนวาส กรอบทองเหนือบันไดทางขึ้น “ทรงงานในพื้นที่ทุรกันดาร” 5. นิทรรศการโถงทางเดินชั้น 2 บอร์ดกระจกใส “การทรงงานด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม” 6. จำลองห้องทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 7. จำลองห้องทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 8. บอร์ดสื่อความหมาย “ข้อมูลสรุปการสนองพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” และ 9. ประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคุณทองแดง

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อไปว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในครั้งนี้ และขอให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้ทำนุบำรุงศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ แห่งนี้ไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติ และเพื่อคนรุ่นหลังที่จะได้ศึกษาเรียนรู้และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด