• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องคมนตรี ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฯ พื้นที่เขานางพันธุรัตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายปัญญา ตาละลักษมณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมไปถึงหัวหน้าโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง หน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จากนั้นนางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้บรรยายสรุปในภาพรวมของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปัญญา ตาละลักษมณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ บรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาช้างป่า พร้อมทั้งการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานโครงการของหน่วยงานราชการอื่นๆ

ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุป องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเขานางพันธุรัต และนิทรรศการโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ และร่วมกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed Bomb) จากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพและปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกไว้ ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด