• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ ธัญญา มอบนโยบายข้าราชการบรรจุใหม่กรมอุทยานฯ ย้ำให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน

วันที่ 25 มกราคม​ 2565 เวลา 10.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการมอบนโยบายและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์​และเผยแพร่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ​ (H.A.SLADE)​ โดย อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่บนความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ​งานไปในทิศทางที่ถูกต้อง​และเหมาะสม​เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 42 ราย ในตำแหน่งดังนี้ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ราย ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 ราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 14 ราย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 25 ราย และนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 ราย กำหนดบรรจุและแต่งตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด