• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานีฯ ไฟป่าน้ำหนาว นำปุ๋ยหมักแจกจ่ายประชาชน หลังเก็บใบไม้ลดเชื้อเพลิง ลดไฟป่า

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสมชาติ เพ็ชรจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาว เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาว ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเชื้อเพลิงป่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยสถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาว ได้ทำการเก็บกวาดใบไม้แห้งในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่จะส่งผลให้เกิดไฟป่าและมลพิษจากหมอกควันไฟ มาหมักทับถมไว้เมื่อปี 2564 จนย่อยสลายและนำมาบดจนเป็นปุ๋ยหมัก จึงได้นำมาบรรจุใส่ถุงนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ประโยชน์สำหรับบำรุงรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด