• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับช้างป่าเคลื่อนย้ายติด GPS Collar แก้ปัญหาพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่ง โดยเฉพาะในกลุ่มป่าตะวันออก (ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด) ประกอบด้วย ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สัตวแพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จึงได้ร่วมติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของช้างป่าที่ออกพื้นที่รบกวนประชาชน ดำเนินการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งติดปลอกคอ (GPS Collar) เพื่อติดตามพฤติกรรม แหล่งอาหาร แหล่งรวมฝูง ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่พร้อมทีมสัตวแพทย์ ได้ติดตามช้างพลาย 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 4 ตัน ออกหากินในบริเวณพื้นที่ชุมชน ม.1 และ ม.6 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จึงทำการยิงยาซึม ติดปลอกคอ (GPS collar) เพื่อติดตามพฤติกรรม และเพื่อเตรียมการขนย้ายไปยังพื้นที่อาศัยแหล่งใหม่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการจับและเคลื่อนที่ย้ายช้างป่าเพศผู้ (สีดอ) 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 3 ตัน ท้องที่ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เชื่อมโยงพื้นที่ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้แก่ช้างป่าตัวดังกล่าวด้วย เพื่อติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนที่ รวมถึงยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รบกวนประชาชน ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด