• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พบวาฬบรูด้า ‘เปรมปรีดิ์’ ออกหากินอวดโฉมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้ออกลาดตระเวนสำรวจและบันทึกภาพวาฬขณะหากินอาหาร จำนวน 1 ตัว อยู่ระหว่างเกาะรอก เกาะแปยัค เกาะแหล เกาะหินแตก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทางด้านทิศตะวันตก จึงได้ประสานงานจัดส่งภาพถ่ายให้กับฝ่ายฐานข้อมูลการจำแนกประชากรวาฬบรูด้าในอ่าวไทย โดยใช้ภาพถ่าย (Photo Identification) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จากการเปรียบเทียบอัตลักษณ์โดยเฉพาะลักษณะครีบหลัง ตรงกับ “เจ้าเปรมปรีดิ์” ซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้เข้ามาหากินในพื้นที่อุทยานฯ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ร่วมกับ แม่วันดี เจ้าวันหยุด และ เจ้าอิ่มเอม รวม 4 ตัว ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่วาฬบรูด้าออกหากินอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนแถบ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี การที่วาฬบรูด้าลงมาหากินบริเวณภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องในปีนี้ น่าจะเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองได้เป็นอย่างดี ซึ่งอุทยานฯ จะสำรวจติดตามว่าจะมีวาฬบรุด้าเข้ามาหากินเพิ่มเติมในช่วงฤดูนี้หรือไม่ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด