• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทีมนักวิจัยสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าอุทยานฯ นันทบุรี เปิดกล้องดักถ่ายพบสัตวป่าหลากชนิด

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายรณกฤต จักร์เงิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินันทบุรี เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยจาก คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาของสัตว์ป่า (ค้างคาว สัตว์ฟันแทะ) และสัตว์เลี้ยง (สุนัข) ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (The Coronavirus Detection of Wildlife (Bats, Rodents) and Domestic Animals (Dogs) in Thawangpha, Nan Province.) โดยเมื่อที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้เดินทางเข้าสำรวจข้อมูลสัตว์ป่า โดยใช้วิธีการสังเกตด้วยตา การติดกล้องดักถ่ายภาพ (Camera trap) และเครื่องบันทึกเพื่อเก็บสถิติทรัพยากรสัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าว สามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เลียงผา เก้ง แมวดาว
นอกจากนี้ยังพบ นกเขียวคราม นกสาลิกาเขียว นกจับแมลงสีฟ้า นกเขาเปล้าธรรมดา และนกแสก ซึ่งการศึกษาวิจัยดังกล่าวนอกจากถ่ายภาพ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นของสัตว์แต่ละตัว จะมีผลต่อการนับจำนวนประชากรสัตว์ในป่าในอนาคตแล้ว จะสามารถติดตามการกระจายของประชากรสัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นหลักฐานทางภาพถ่ายเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ) มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เนื้อที่ประมาณ 267,009 ไร่ หรือ 427.21 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันอุทยานแห่งชาตินันทบุรีกำลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด