• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดกล้องดักถ่าย ขสป.เขาสอยดาว พบภาพ ช้างป่า-กระทิง-กวางป่า ออกหากินแปลงทุ่งหญ้า​

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นาย​เอกชัย​ แสนดี​ หัวหน้า​เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​เขา​สอยดาว​ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว​ เข้าดำเนินการเก็บหน่วยความจำ​ จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ​ (Camera​ Trap)​ บริเวณแปลงทุ่งหญ้า​ ​หน่วยพิทักษ์​ป่าแก่งหางแมว​ เพื่อติดตามการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายหลังจากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำแหล่งน้ำ และการปรับปรุงแหล่งอาหาร ทั้งพืชอาหารช้าง ทุ่งหญ้าอาหารช้าง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อดึงช้างป่ากลับสู่ผืนป่าใหญ่

ข้อมูลที่บันทึก พบมีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสัตว์ป่าชุกชุม ส่วนมากเป็นช้างป่า กระทิง และกวางป่า ซึ่งจากภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว พบว่าช้างป่าเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ และกินหญ้าพื้นที่แปลงหญ้าอาหารสัตว์ป่า ซึ่งในพื้นที่มีการจัดการที่เป็นระบบมีการวางแผน รวมทั้งการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่า


ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตามแนวดำเนินการจัดการและการแก้ไขปัญหาช้างป่า ภายใต้แผนการจัดการช้างป่าระดับกลุ่มป่า พ.ศ. 2563-2572 (แผน 10 ปี) ครอบคลุมทุกพื้นที่กระจายของช้างป่าในประเทศไทยทั้ง 13 กลุ่มป่า ทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1) การจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย การติดตามประชากรช้างป่า จัดทำและปรับปรุงสิ่งกีดขวาง การฟื้นฟูสภาพถิ่นอาศัยของช้างป่า (แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร) การศึกษาศักยภาพในการรองรับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ 2) การจัดการนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน (อาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างเครือข่ายข้อมูลในการเฝ้าระวังภัยจากช้างป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด