• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผย​ว่า​ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด เนื้อที่ประมาณ 262,992 ไร่ หรือ 420.79 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดน่าน ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,656 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้นกำเนิด ลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยม่วง ห้วยขุ่น ห้วยสีพัน เป็นต้น พื้นที่สำรวจส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดประกาศจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายหลาย เช่น น้ำตกนันทบุรี 2 เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบสัตว์หายาก คือ เต่าปูลู จุดชมวิวบริเวณลานกางเต็นท์ มีจำนวน 2 จุด ทั้งสองจุดสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ได้ในจุดเดี่ยวกัน โดยจุดชมวิวตรงทิศตะวันออกสามารถมองเห็นตัวอำเภอท่าวังผาและหมู่บ้านรอบๆกลางคืนสามารถมองเห็นแสงไฟจากตัวอำเภอท่าวังผาที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จนได้รับฉายาว่า “ดาวบนดิน”ทิศตะวันตกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดดอยผาจิ ดอยผาช้าง และดอยผาวัว ทิวทัศน์ในยามเย็นจะมองเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ยอดผาช้าง – ผาวัว และในยามเช้าช่วงฤดูหนาวจะพบเห็นทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยอดดอยวาว ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานนันทบุรี ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น กลางคืนสามารถมองเห็นแสงไฟจากตัวอำเภอท่าวังผา มีสถานที่กางเต็นท์ไว้รองรับ ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด ชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือที่เรียกว่า “ดอกซากุระเมืองไทย” ซึ่งจะออกดอกช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาตินันทบุรี จึงขอเชิญชวน​แสดง​ความคิดเห็น​ผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30156 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด