• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เปิดเข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้กับประชาชน จึงยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ในการพิจารณาการรองรับได้ของจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด